top of page

Chính sách Bảo mật

Loại thông tin chúng tôi thu thập là gì?

Chúng tôi nhận, thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập địa chỉ giao thức internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với Internet; đăng nhập; địa chỉ email; mật khẩu; thông tin máy tính và kết nối. Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phần mềm để đo lường và thu thập thông tin phiên làm việc, bao gồm thời gian phản hồi của trang, thời lượng truy cập vào các trang cụ thể, thông tin tương tác trang và các phương pháp sử dụng để rời khỏi trang. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân có thể nhận dạng (bao gồm tên, email, mật khẩu, giao tiếp), ý kiến, phản hồi, đánh giá, khuyến nghị và hồ sơ cá nhân.

Chúng tôi thu thập thông tin như thế nào?

Khi bạn nộp đơn xin việc trên trang web của chúng tôi, như một phần của quá trình, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng chỉ cho các lý do cụ thể được nêu trên.

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như vậy?

Chúng tôi thu thập Thông tin Không cá nhân và Cá nhân với các mục đích sau:

Để cung cấp và vận hành Dịch vụ;

Để cung cấp hỗ trợ khách hàng liên tục và hỗ trợ kỹ thuật cho Người dùng của chúng tôi;

Để có thể liên hệ với Khách truy cập và Người dùng của chúng tôi với các thông báo liên quan đến dịch vụ chung hoặc cá nhân hóa và tin nhắn quảng cáo;

Để tạo ra dữ liệu thống kê tổng hợp và/hoặc Thông tin Không cá nhân được suy luận khác, mà chúng tôi hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng để cung cấp và cải thiện các dịch vụ tương ứng của mình;

Để tuân thủ bất kỳ luật và quy định nào có hiệu lực.

Chúng tôi lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Công ty chúng tôi được lưu trữ trên nền tảng Wix.com. Wix.com cung cấp cho chúng tôi nền tảng trực tuyến cho phép chúng tôi quảng cáo và thương mại hóa dịch vụ của mình đối với bạn. Dữ liệu của bạn có thể được lưu trữ thông qua kho dữ liệu của Wix.com, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng Wix.com nói chung. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn trên các máy chủ an toàn sau tường lửa.

Bạn giao tiếp với khách truy cập trang web của mình như thế nào?

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn để gửi cập nhật về công ty chúng tôi, hoặc theo cách khác cần thiết để liên hệ với bạn để thực thi Thỏa thuận Người dùng của chúng tôi, các luật quốc gia có hiệu lực, và bất kỳ thỏa thuận nào chúng tôi có với bạn. Với những mục đích này, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, điện thoại, tin nhắn văn bản và thư bưu điện.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ theo dõi khác như thế nào?

Các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi có thể thuộc vào một trong bốn loại:

Cookie Cần thiết cho phép bạn di chuyển xung quanh trang web và sử dụng các tính năng cần thiết như các khu vực an toàn và riêng tư.

Cookie Phân tích cho phép chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ: trang nào bạn truy cập), để cung cấp số liệu thống kê về cách sử dụng trang web của chúng tôi, cải thiện trang web bằng cách xác định bất kỳ lỗi và vấn đề hiệu suất nào.

Cookie Chức năng là cookie được sử dụng để nhớ các lựa chọn người dùng thực hiện để cải thiện trải nghiệm của họ (ví dụ: ngôn ngữ).

Cookie Tiếp thị được sử dụng để thu thập thông tin về tác động của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi được thực hiện trên các trang web khác đối với người dùng và không phải người dùng.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình như thế nào?

Nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@iofreight.com

 

Các câu hỏi và thông tin liên hệ của bạn

"Nếu bạn muốn: truy cập, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, bạn được mời liên hệ với chúng tôi qua [email của bạn] hoặc gửi thư đến: info@iofreight.com

bottom of page