top of page

GIẢI PHÁP DỰ ÁN

Quá khổ, nặng và siêu nặng, Thiết bị, vật liệu, máy móc. Xe tải, mooc sàn, mooc sàn thấp, thủy lực Vận tải đa phương thức Đường hàng không, đường biển, đường bộ. Tàu theo lịch trình hoặc thuê tàu, tàu RORO, nâng hạ, buộc hàng, bốc/dỡ hàng, dỡ hàng. được sự chấp thuận của các nhà khảo sát biển. Khảo sát khả thi, tuyên bố phương pháp, khảo sát đường bộ

Có một yêu cầu hoặc một dự án?

Liên hệ với chúng tôi tại project-solutions@iofreight.com

bottom of page